झरी

झरी आज तिमी परी गयौ आकाशै खुकुलो हुने गरी भन बशन्त ल्याउँ छौ की? हरीयाली छाउँ छौ की? तिम्रो यो प्रयासलाई झरी म, झरे भनी झरी बनी उ¥याँउछौ की? ए वादल डग मगाउन हल्का बिजुली चम्काउन चिसो योे छिप्दै आउँछ आउ यस्लाई तर्रसाउन । बर्षा संग बात मेरो हामीलाई चाहिने साँथ तिम्रो बादल भित्र लुक्छौ … Continue reading झरी