The Last Minute Nepali Poetry by Satya Prakash Joshi

The Last Minute! म मेरो यात्राको अन्तिम समयको खोजी गर्दै थिए भेटाउन साह्रै मुस्कील रहेछ गंगामा म एक्लै यता उती भौतारीन अथाह कठीन रहेछ । लह अब भेटाए भेटाएँ भन्दा भन्दै म निलो आकाशको कालो अन्नतको गोरेटोमा हिडी सकेछु । अग्लो होचो, ठुलो सानो जात पात, धर्म कर्म भन्दा भन्दै शंख ध्वनीको भुमरी नाचिसके छु … Continue reading The Last Minute Nepali Poetry by Satya Prakash Joshi