एक नाता टुट्दैमा, जिन्दगि कहाँ सकिन्छ र?

  मुस्कुराउछु अनयासमै, आशु किनकी भोगेको छु! एकान्त मै भक्काउछु, माया किनकी गरेको छु!!   उसलाई मात्र दोष किन, मेरो गल्ती मानेको छु नाम मात्रको त्यो नातामा ईट मैले नि जोडेको छु!!   तक्दिरमा हुन्छ माया, सबको ... Read More...