फलामको मान्छे

म त फलामको मान्छे

म त फलामको मान्छे म मा कुनै दया-माया नहुनूपर्ने न त रिस-राग नै भावना सुन्य हुनुपर्ने न त पिडा न त खूशी केही महसुस नै नहुनूपर्ने फेरी किन हुन्छ आॅशूको वर्षा कहिलेकाॅही अनी किन हुन्छ हासोॅका छन्कारहरूको बि... Read More...