• Satya P. Joshi posted an update 1 year, 1 month ago

    माया होस या साँथित्व
    बिश्वास मात्रै जीतेर हुन्न
    त्यो बिश्वासलाइ बरकरार
    राख्न सक्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा ।