मेरो अस्तित्वको आज हरण भयो

दुर्गाको अंश भनी पुजिएकी म माथि एक गरी दरिद्रले आफ्नो दरिद्रताको उदाहरण प्रस्तुत गर्यो म रोए कराए अनेक बिन्ती बिसाए तर आफ्ना ती राक्षसी हातले मेरो देह मुसार्दै मभित्र आफूलाई प्रवेश गरायो मेरो शरीरबाट मेरा बस्त्... Read More...