• I am waiting on the platform for the train
    The announcer is speaking but looks like it might rain.
    All I see many unfamiliar blank faces
    running for their destiny or running from their fate.
    Some in a happy […]

  • आज पनि याद छ मलाई मेरो जीवनको एउटा अबिस्मरनिये समय उनि र उनको साथै खुसिको आगमन भएको त्यो दिन। सोचेको थिए संसारको सारा खुसि मेरो झोलीमा भित्राए जब उनिको एक झझल्को पाए। कति हतास थियो मेरो मुटुको धड्कनलाई कत […]