• अविस्मरणीय सुन्दर्ताको खजाना हौउ तिमी..

    खोजी खोजी संकलन गरेर बनाएको प्रतिमा हौउ तिमी..

    तिमी आफुलाइ सुर्छित रखेर हिड्ने गर प्यारी…

    प्रकृतिले कष्ट गरेर बनएको अनुपम नमुना हौउ तिमी….

  • उस्को आकान्छा र जीवन को गति कहिले मेल खएन।