• एक दिन,
  मेरो घर पछाडी
  देखिए एक बिरालाका बथान,
  ३ ओटा बच्चाहरु
  एक्दमै साना,
  जो,
  तर्सिन्थे देखेर मानवीय रुप,
  मानौ तिनिहरु,
  कुनै युद्दमा,
  लडेर आएका सिपाही हुन!
  धेरैपछी,
  मान्छे द […]

 • Rajan Bhattarai became a registered member 2 years, 3 months ago