• दुर्गाको अंश भनी पुजिएकी म
    माथि एक गरी दरिद्रले आफ्नो दरिद्रताको उदाहरण प्रस्तुत गर्यो
    म रोए कराए अनेक बिन्ती बिसाए तर
    आफ्ना ती राक्षसी हातले मेरो देह मुसार्दै मभित्र आफूलाई प्रवेश गरायो
    मेरो […]