article placeholder

मर्नलाइ तिम्रो याद काफी थियो अनि मार्नलाई तिम्रा आँखा ... जसरी जुन हालतमा भए पनि मर्ने त म नै थिए नि हैन? तर हेर! तिमी मरेर गएउ जसरी जुन हालतमा भए पनि मर्ने त म नै थिए तर तिमी मरे... Read More...