विजोगै भो देश |

विजोगै भो देश |

विजोगै भो देश बाङ्गोटिङ्गो बाटो गरी बगी जाने खोला बिजोगै भो देश मेरो कतजाने होला । जंगलको लालुपाते डढेलोले खायो पौरखी ती हातहरू विदेशीले पायो। खेतका गह्रा बाँझो बसे जोत्ने कोही छैन विदेशीको अन्न नल्याई पेट भर... Read More...