LOVE STORY RJ

आसातित सम्बन्ध Love Story

आसातित सम्बन्ध   दम्भ भित्रको सम्बन्ध कती टिक्ला ? अस्वभाबिक थियो त्यो नाता जो सिर्फ आभास मात्र थियो , नाम थिएेन न नाम दिन मैले खोजे न तिम्ले रोज्यौ मलाई तर पनि एउटा अभिलाषा जिबित नै थियो कि... Read More...