Nepali Girl

Are You A “nice” Nepali Girl?

We all know that there is a huge gender inequality that exists in Nepal. The Nepali girls are always told to behave properly or to be nice. They are always told to do certain things in a certain way because th... Read More...
श्रीमती

श्रीमतीलाई ‘तँ’ देखि धोती धुने सम्मका कुरा

श्रीमतीलाई ‘तँ’ देखि धोती धुने सम्मका कुरा “बाबु !” “हजुर !” “उः अहिले त हजुर भनी ।” “झुक्केर भनेको । भन्दैन कसैलाई हजुर सजुर ।” शितल दाहालको “स्वास्नीलाई तँ, लोग्नेलाई हजुर ?” पढेदेखि मैले यो तँ र हजुरक... Read More...