Register
A password will be e-mailed to you.

१ अानाको लालपुर्जामा
दाजु भार्इको सुर्ता गाछ

सानो छदा माया थियो
अहिले हिले ठाँउमा
उफ्रेजस्तै उफ्रिनु भाछ

१ अानाको लालपुर्जामा
दाजु भार्इको सुर्ता गाछ

अामा बाबा कता कता
लालपुर्जानै उनिहरूको साँख्खै भाछ

कैले काही भेट्दा हुन
अाँखा अाँखामा हैन
त्यही अाँखा अाकाशमा गाछ

१ अानाको लालपुर्जानै
दाजु भार्इको फुर्ती भाछ्

सानो छदा संगै खेल्ने
सानो छदा संगै खाने
अहिले संगै बसाैं भन्दा
तेरो बा, तेरो अामा
भन्ने चलन अाछ

१ अानाको लालपुर्जानै
दाँत भित्र च्यापीने सुर्ति भाछ

पहिला एउटै थाल थियो
अहिले त्यही थाल पनी अाधी भाछ

दाजु भार्इको सुर्ता नै दर्ता
नभएको त्यो १ अानामा गाछ

घरको कलह
पुरैलार्इ सामाज थाहा छ
ए कलह नगर, भन्दा
रक्सीको नसामा गाली
गलाैच को बर्षा भाछ

दाजु भार्इको सुर्ता नै दर्ता
नभएको त्यो १ अानामा गाछ
त्यही १ अाना पनि
सिसाझैँ टुक्रा टुक्रा भर्इ
टुक्रिएको सिसाझैँ भाछ

१ अानाको लालपुर्जामा
दाजु भार्इको सुर्ता गाछ

Leave a Reply