Register
A password will be e-mailed to you.

यदि हँसिलो मुहार पछाडि लुकिरहेका आँसु देखिने भए
यहाँ हाँसोको मोल कम हुने थियो होला

यदि विश्वास पछाडिको विश्वासघात देखिने भए
यहाँ आखाँ बन्द गरेर विश्वास गर्नेको कमि हुन्थ्यो होला

यदि दर्शाइएका सत्य पछाडिका झुट देखिने भए
यहाँ सत्यको जित कम हुने थियो होला

यदि भगवान् रूपी अनुहारका पछाडि छोपिएका दानवरूप देखिने भए
यहाँ भगवान् माथिको आस्था हराउने थियो होला

यदि मिलन पछाडिको विछोड देखिने भए
यहाँ मिलनका आशा धमिलिने थियो होला

यदि माया पछाडिका छल देखिने भए
यहाँ मायाको मोल हराउने थियो होला

Leave a Reply