Register
A password will be e-mailed to you.

म क्रोध हुँ
म शान्ति हुँ
म खण्ड हुँ
अखण्ड हुँ ।

म ज्ञान हुँ
अज्ञान हुँ
म भक्ति हुँ
म नै शक्ति हुँ ।

म रात हुँ
म दिन हुँ ।
म जिवन हुँ
प्रकृती हुँ

म समय हुँ
म प्रलय हुँ
म शिव हुँ
म नै सत्य हुँ ।

म नाम हुँ
सर्वनाम हुँ
म नै अव्यय
म व्याकरणको एक प्रकार हुँ ।

म कण हुँ
म एक अणु हुँ
म त्यो आवस्था पनि
जिवीत सँसार हुँ ।

म आदि हुँ
म अन्त हुँ
म कसैले देख्न नस्कने
बिचित्र प्रकाश एक शन्त हुँ ।

म तन्त्र हुँ
म मन्त्र हुँ
म नै शुद्ध
न आदि न अन्त हुँ ।

म कर्म लाइ
सफलता हुँ
म धर्म लाइ
समृद्धी एक यात्रा हुँ

पापलाइ
क्रोध
ताण्डव
निलकण्ठ
बिरभद्र
एक बडो महात्मा हुँ ।

म दण्ड हुँ
उदण्ड हुँ
म प्रचण्ड हुँ
अन्नत हुँ
म खण्ड हुँ
अखण्ड हुँ
शिसिर पछी
बसन्त हुँ ।

म काल हुँ
म चाल हुँ
म छाल हुँ
म भान्ति
भ्रम एक प्रकार हुँ ।

म भुत हुँ
भविष्य हुँ
म गित हुँ
सँस्कार हुँ

म अर्थ हुँ
अर्नथ हुँ
म ज्ञात हुँ
अज्ञात हुँ

म पुर्ण हुँ
अपुर्ण हुँ
सामान्य हुँ
अभ्यस्त हुँ ।

म बुद्ध हुँ
म बृधी हुँ
म ज्ञान हुँ
म बिज्ञान हुँ
म सान हुँ
म मान हुँ
म अद्भुत बिद्वान हुँ ।

म चित्र हुँ
बिचित्र हुँ
दृश्य हुँ
अदृश्य हुँ
म मित्र हुँ
पवित्र हुँ
म मानव मनै म चरित्रहुँ ।

म बेद हुँ
पुराण हुँ
म ज्ञानको भण्डार हुँ ।

म पित्र हुँ
म पुत्र हुँ
म समाधी एक सन्तान हुँ ।

म लोक हुँ
परलोक हुँ
बिचित्र
म सब थोक हुँ ।

4 Responses

  1. Bandhana

    अति मिठो रचना।
    एक-एक शब्दमा उनिएको अद्भुत शक्ति,
    महादेवको निम्ति सबैको मनमा प्रेम र भक्ति।

Leave a Reply

Users who submit spammy promotional articles will be removed by us or banned untimely if they do so. We promote literature, stories, and touching aspects of society, and we connect with writers all over the world. Thank you, Rising Junkiri

X