Register
A password will be e-mailed to you.

यो वयोवृद्ध कायाका,

छायांहरुले

अधुरा आशहरुको राश

यसरी तेर्साउँछन्,

मानौँ लमतन्न एक लास।

तर खेद ,

अधुरा ,अधुरै रहन्छन् ।

अपुरा ,अपुरै रहन्छन् ।

स्वयम मा रहेका

कैयौं ,

अनकन्टारका भागहरु भेटिन्नन्।

या,

सयौं ,

अन्तरका दागहरु मेटिन्नन्।

छोरो ,सोखमा मस्त।

नाति, भोकमा अभ्यस्त।

म त अपवाद ।

तिमी ,

सब हितको श्रेय,

तिमी अनुमेय

म त अपराध ।

विलाशको लालश

राख्दछौ कति?

रोषमा सन्तोष हुँदैन रति।

देहमा लउरि को

अनि,

चर्ममा चाउरी को

टेकाहरु खिचिएका छन् ।

यसरी मानौँ

लक्ष्मणरेखा ।

तर खेद, रेखावारी,

यौवन मा खिलेका ललित रङ्ग

रेखापारी ,

अयन मा मिलेका गलित अङ्ग ।

कदापि ,

म चिर छु।

म धिर छु।

तथापी ,

म त जल हुँ ।

कदापी ,

म कर्ममा निष्ठ

आभाषमा मिष्ठ

तथापी,

म त छल हुँ ।

म रहँदा,

घरको लोकमा

केवल , दुखका बिधि सहन्छन्।

म बहँदा ,

परलोकमा ,

अनेक, सुखका निधि रहन्छन् ।

One Response

Leave a Reply

Users who submit spammy promotional articles will be removed by us or banned untimely if they do so. We promote literature, stories, and touching aspects of society, and we connect with writers all over the world. Thank you, Rising Junkiri

X