King Birendra

King Birendra Quotes

King Birendra was born on Dec. 28, 1945. He was crowned king in January of 1972 after his father King Mahendra died. Birendra's grandfather, King Tribhuvan was crowned the king of Nepal with the helps of India ... Read More...
LOVE STORY RJ

आसातित सम्बन्ध Love Story

आसातित सम्बन्ध   दम्भ भित्रको सम्बन्ध कती टिक्ला ? अस्वभाबिक थियो त्यो नाता जो सिर्फ आभास मात्र थियो , नाम थिएेन न नाम दिन मैले खोजे न तिम्ले रोज्यौ मलाई तर पनि एउटा अभिलाषा जिबित नै थियो कि... Read More...