Register
A password will be e-mailed to you.

Blogs

Letting Go

The Letting Go

The Letting Go! I know I asked for it. I am sorry that I couldn't speak a word and that you looked at me like a man who lost the ability to think and finally left, I was afraid. I was afraid to lose myself a... Read More...
एक प्याला

प्याला

आज हरेक कुरा मेरो टाउको माथीबाट गुज्रीराखेका छन किन? किन भनौ? आज मैले एक प्याला आफैलाई पिलाए छिन मै दिमाग सुन्न भुईमा खुट्टा हल्का डगमगाए म आफै I’m not a bird but I can fly I’m actually tired but... Read More...
झरी

झरी

झरी आज तिमी परी गयौ आकाशै खुकुलो हुने गरी भन बशन्त ल्याउँ छौ की? हरीयाली छाउँ छौ की? तिम्रो यो प्रयासलाई झरी म, झरे भनी झरी बनी उ¥याँउछौ की? ए वादल डग मगाउन हल्का बिजुली चम्काउन चिसो योे छिप्... Read More...
Every Night

Every Night

Every night before I go to sleep, I take a deep breath. I wonder about where I am in my life. I have a thirst to be perfect in everything. But does perfect exist? Every night, I wonder if my luck will ever f... Read More...