Register
A password will be e-mailed to you.

OTHER

तर डर लाग्छ

डर लाग्छ

माया त म खोलासरि नै बगाउने थिए तर डर लाग्छ कहिॅ तेहि पानीले तिमीलाई मबाट खोस्ने पो होकि तिम्रो नाममा लेख्न त किताब नै लेख्ने थिए तर डर लाग्छ कहि तिमी तेहि किताबमा हराउने पो हौकि खुशी त म तिमीलाई संसारभरिक... Read More...
You should Run

You Should Run

Neither closing your eyes can ever erase any fact Nor shutting your ears can do it either, Fear of stepping ahead WILL always set you back And will suck all your HOPES  for ever and ever!!   ... Read More...